Petycja

Pan Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów

Szanowny Panie Premierze,

Zwracamy się z petycją o likwidację tzw. bramek do manualnego poboru opłat na odcinku autostrady A4, pomiędzy Wrocławiem a Gliwicami.

Manualny system poboru opłat to rozwiązanie niepraktyczne, niebezpieczne, szkodliwe dla gospodarki i środowiska, oraz niesprawiedliwe społecznie.

Zgadzamy się z argumentami, przedstawionymi w skierowanej do Pana Premiera interpelacji posła na Sejm RP Kamila Bortniczuka, z dnia 16 września 2019 roku.