Bramki dyskryminują Polaków

Dyskryminowanie mieszkańców województwa opolskiego, ale i innych Polaków jeżdżących często autostradą, to wystarczający powód do likwidacji bramek na A4. 

Utrzymywanie obecnego systemu jest nieuczciwe wobec polskiego podatnika, bo to najpierw z jego pieniędzy finansowano budowę autostrad, a teraz relatywnie płaci on najwięcej za jazdę tymi drogami. Mieszkańców Opolszczyzny dotyczy to szczególnie, bo oni płacą za przejazd A4 na całym 89 kilometrowym odcinku tej arterii przebiegającej przez ich województwo.

System poboru opłat obowiązujący w Polsce w praktyce promuje, daje preferencje przejazdom tranzytowym, podróżom obcokrajowców, w przeciwieństwie do takich krajów jak Czechy, Słowacja, Węgry, Austria, Szwajcaria czy Słowenia, gdzie kierowcy często korzystający z autostrad płacą mniej za każdy przejechany kilometr niż tranzytowcy.

I tak np. w Czechach winieta 10-dniowa dla samochodów osobowych kosztuje 310 koron, czyli około 50 zł. Z kolei za winietę ważną 30 dni kierowca zapłaci 440 koron (prawie 75 zł), zaś dokument roczny kosztuje 1500 koro, a więc mniej więcej 255 zł. Jak więc widzimy, winieta roczna jest warta tyle co pięć winiet 10-dniowych. 

Podobnie jest na Słowacji, gdzie winieta 10-dniowa kosztuje 10 euro (według obecnego kursu to około 43-44 zł), a roczna – 50 euro (220 zł), w Austrii te proporcje są nieco inne, ale i tak mieszkańcy płacą mniej za jazdę autostradami przez cały rok niż osoby przyjeżdżające tu np. w celach turystycznych, gdyż winieta na 10 dni kosztuje 9,2 euro (40 zł)  za roczną płaci się pod Alpami 87,3 euro (ponad 380 zł). Na Słowenii ceny winiet wynoszą odpowiednio: 15 euro (66 zł), 30 euro (130 zł) i 110 euro (ponad 480 zł). Na Węgrzech „najkrótsza” winieta to wydatek w wysokości 3500 forintów, co odpowiada kwocie około 47 zł. Miesięczna kosztuje 4780 forintów (67 zł), a roczna 42 980 forintów (575 zł).

Jak więc widać z powyższego zestawienia, polski system odbiega od rozwiązań stosowanych w innych państwach. I trzeba to zmienić, jak najszybciej: zlikwidować bramki i zastąpić je winietami.